rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

Jeszcze do 17-ego maja potrwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS ! Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.
Więcej na www.efc.edu.pl oraz facebook’u (@fundacja.czerneckiego).