Przeczytałem polecam

Zareklamuj, poleć do przeczytania książkę,
którą uznasz za wartą poznania przez innych!
Praca może mieć dowolną formę:
może być nią recenzja, esej, komiks, itp..
Jej objętość nie może przekraczać 1 strony w formacie A4.
Wskazane są fajne hasła. Praca może być przyozdobiona.
Ważna jest oryginalność, pomysłowość.
Zgłoszone prace będą wyeksponowane w bibliotece,
zamieszczone na stronie internetowej.
Uczestnicy i zwycięzcy zostaną stosownie uhonorowani.

 


Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w bursie przez nas wszystkich!
ZAPRASZA BIBLIOTEKA