• Image
  • Image
  • Image
  • Image

Próbna ewakuacja

We wtorek 27.10.2015 r. w naszej bursie rozległy się nagle głośne sygnały dźwiękowe. To alarm wzywający nas do opuszczenia budynku. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek. Nie było paniki, wszystko odbyło się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na szczęcie to tylko ćwiczenia…

Celem było oswojenie z sytuacją zagrożenia, ale również kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.