Porządki wielkanocne na cmentarzu

Pamiętając o tych, którzy walczyli i zginęli w czasie II Wojny Światowej w ramach wychowania patriotycznego byliśmy wraz z Panem wicedyrektorem Andrzejem Mazurkiem na cmentarzu komunalnym przy ulicy Unickiej. Kontynuując akcję opieki nad grobami z lat wcześniejszych porządkowaliśmy tam objęte patronatem naszej bursy zbiorowe mogiły więźniów Zamku Lubelskiego i zamordowanych przez gestapo „Pod Zegarem” w latach 1939 – 1944. Po uprzątnięciu pomnika zapaliliśmy znicze oddając pamięć i cześć.