Patroni roku 2017

Rok 2017 jest rokiem poświęconym gronu postaci zasłużonych w sposób szczególny dla historii i kultury Polski oraz świata. Postaci, które będą nam patronować przez cały rok 2017 to: Joseph Conrad – Korzeniowski, Marszałek Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko. Te podniosłe inicjatywy znalazły oddźwięk w bursie, gdzie osoby z sekcji bibliotekarskiej i plastyczno-dekoratorskiej zaprojektowały i wykonały tablice informacyjno -pamiątkowe poświęcone wymienionym wybitnym Polakom.

W całym 2017 roku będziemy skupiać nasze działania na upowszechnianiu wiedzy o wymienionych postaciach, oddawaniu im należnego szacunku.