W związku z przejęciem obsługi finansowej bursy przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty nastąpi zmiana opłat za pobyt w bursie. Wpłaty będą uiszczane wyłącznie przelewem na indywidualne konto każdego wychowanka.

Uwaga:

Od stycznia 2020 r. zmianie ulega wysokość opłat za zakwaterowanie w bursie zgodnie z Uchwałą nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Czesne od stycznia 2020: 85 zł.

Wysokość opłaty za wyżywienie: stawka dzienna – 12 zł

 

Terminy opłat oraz indywidualne konta wychowanków pozostają bez zmian.