Ogłaszam światu wolną Polskę

W dniu 5 grudnia 2019 r. w naszej Bursie odbyła się uroczystość patriotyczna „Ogłaszam światu wolną Polskę”, która zbiegła się z rocznicą urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. W przygotowanie i udział w uroczystości zaangażowanych było około 30 wychowanków.  Wydarzeniu nadano podniosły charakter poprzez przygotowaną scenografię, wzorową postawę uczestników, a uroku dodał jej koncert pieśni legionowych w wykonaniu chóru młodzieży bursy. Osobną część programu stanowiło wspólne koncertowanie z udziałem zaproszonych gości, całej widowni.