NOWA NORMALNOŚĆ – KOLEJNY ETAP

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 4 maja otwarte zostają centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzone będą także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

Jak już wcześniej pisaliśmy powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwowana jest sytuacja epidemiczną, analizowana dynamika przyrostu zachorowań, a także monitorowana jest wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie Rząd RP podejmuje decyzje i właśnie, dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszone zostają niektóre zmiany.
Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele
Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zniesione będą istotne ograniczenia w handlu.

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzony zostaje jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele, co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zakaz ten zostaje zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne ! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum
Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

Biblioteki i muzea

Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne ! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga ! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!
6 maja otwarte zostają żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Ważne ! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne ! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

– przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

– żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,

– rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

Pamiętaj !!!

Zasady nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

– zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

– obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

– pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

– ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

– kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap