Nasza bursa w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej 2015

28.10.2015 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie odbywały się przesłuchania recytatorskie, w których uczestniczyła nasza bursa. Były to eliminacje recytatorskie w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza 2015” im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Lublinie. Bursę godnie reprezentowała nasza wychowanka – Anita Paluch, przygotowana przez p. Annę Rzepniewską. Wychowanka zaprezentowała współczesny utwór poetycki o tematyce patriotycznej – wiersz Ewy Lipskiej „Kraj podobny do innych”. Konkurencja była duża, recytatorka zmagała się z ponad czterdziestoma uczestnikami w kategorii – wiek ponadgimnazjalny i dorośli – mieszkańcy miasta Lublin, powiatu lubelskiego ziemskiego i powiatu świdnickiego. Uczestnicy zachęceni przez organizatora do poszukiwań w obrębie literatury współczesnej, dokonali wyboru wierszy, tekstów prozatorskich i utworów muzycznych, mniej znanych, rzadko pojawiających się na akademiach i uroczystościach.

Konkurs jest znakomitą okazją do upowszechniania polskiej tradycji narodowej, okazją do kształtowania uczuć podniosłych – patriotycznych. Umożliwia propagowanie kultury żywego słowa poprzez recytację i śpiew.

Naszej reprezentantce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach recytatorskich.