Mapa infrastrukturalna państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Bursa Szkolna nr 1 zachęca młodzież do zapoznania się i korzystania z mapy państw Grupy Wyszehradzkiej.

Mapa infrastrukturalną państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2020 – czerwiec 2021), które zbiega się z 30. rocznicą nawiązania współpracy wyszehradzkiej (luty 1991).

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Obszary współpracy w ramach V4 to m.in.: nauka, edukacja oraz wymiany młodzieży, wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.