Lubelskie impresje. Fotografia – haiku

8 października br. wychowanki należące do sekcji fotograficznej pod opieką pani Dagmary Sochy, miały przyjemność obejrzeć trzy wystawy w Dzielnicowym Domu Kultury „Czechów” i Galerii „Pod Schodami”. Jedną z nich była wystawa zbiorowa „Lubelskie impresje. Fotografia – haiku”. Autorzy tworzyli je zgodnie z japońskimi kategoriami piękna przez co charakteryzuje ich minimum obrazu, fragmentaryczność świata, ale także esencja treści i nastroju, impresji, doznań, impulsów, ulotnych wrażeń przeżytych przez autorów. Druga wystawa dotyczyła międzynarodowego konkursu „Teatr w obiektywie”. Zdjęcia były robione podczas przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku. Trzecią stanowiły fotografie pochodzące z przed 30 lat a tematem przewodnim były lubelskie mieszkania z tego okresu. Tak kreatywnie spędzony czas pozwolił nam szerzej spojrzeć na fotografię, pokazał inne spojrzenie i zainspirował do kolejnych działań.