Konkurs recytatorski „Niektórzy lubią poezję” – 20 rocznica Nobla dla Szymborskiej

Organizator konkursu: Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie – sekcja bibliotekarskanowy-obraz

 

 termin: 06.10.2016 r. godz.20:00

 Cele konkursu:

  1. uczczenie 20 rocznicy otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Wisławę Szymborską
  2. popularyzacja poezji polskiej
  3. doskonalenie umiejętności recytatorów
  4. inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Konkurs ogłoszony został już na początku września. Zgłosiło się do niego 14 osób. W dniu 6 października 2016 r. o godz. 20:00 w odnowionej bibliotece bursy odbyły się przesłuchania recytatorów.

Jury w składzie:

– Andrzej Mazurek – wicedyrektor BS Nr 1 w Lublinie

– Urszula Przybylska – nauczyciel-wychowawca w BS Nr 1 w Lublinie  (przewodnicząca)

– Teresa Rzepniewska – nauczyciel-bibliotekarz BS Nr 1

oceniało uczestników według następujących kryteriów, zawartych w ofercie i regulaminie konkursu:

– interpretacja utworów i dobór repertuaru

– kultura słowa

– ogólny wyraz artystyczny

Wyniki konkursu uroczyście ogłoszono po przesłuchaniu wszystkich uczestników:

I miejsce: Anita Paluch

II miejsce: Daniel Sobczyk

III miejsce: Anna Adamczyk

wyróżnienie: Rafał Dziak

Niestandardowy dobór utworów do recytacji sprawił, że zarówno uczestnicy jak i widownia poszerzyli znajomość poezji Wisławy Szymborskiej.