Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

21 listopada 2016 r. 13 wychowanków naszej bursy wzięło udział w etapie szkolnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy  „Kultura bezpieczeństwa:. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do etapu regionalnego zakwalifikowali się: Joanna Jurkowska i Grzegorz Adamczyk. Gratulujemy!!