Konkurs „Clean Up the World”

ad-3Klub Wolontariatu naszej bursy bierze udział  w międzynarodowej akcji ekologicznej: „Clean Up the World – Sprzątanie Świata 2016”. To już VII edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ”.

Celem akcji  było zebranie zużytych i uszkodzonych  telefonów, które to zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu. Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby, stąd też uczestnictwo naszej bursy w akcji ekologicznej.

cam00264