konferencja PaT „LEPIEJ ROZUMIEM – SKUTECZNIEJ DZIAŁAM”

PaT to twórcza profilaktyka, zachęcająca młodzież do promowania życia wolnego od uzależnień. 04.12.2015 nasza młodzież – wraz z opiekunkami z klubu profilaktyki PaT, Panią Urszulą Przybylską i Jagodą Podkalicką – uczestniczyła w IV konferencji programu „Profilaktyka a Ty”, o haśle „LEPIEJ ROZUMIEM – SKUTECZNIEJ DZIAŁAM”. Konferencja współorganizowana była przez KWP w Lublinie oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Rozpoczęła się o godzinie 10.00 panelem edukacyjnym na temat współczesnych zagrożeń. Kolejną częścią programu były przedstawienia artystyczne przygotowane przez grupy PaTowskie. Nasza młodzież chętnie uczestniczyła w programie, z zaangażowaniem słuchając wykładów oraz oglądając spektakle przygotowane przez młodzież. Taka forma profilaktyki, twórcza, obrazowa i aktywizująca wychowanków do działania, pokazuje nowe możliwości terapeutyczne i wychowawcze w pracy z młodym człowiekiem.

93