IV Mistrzostwa strzeleckie z broni pneumatycznej lubelskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz burs i internatów o puchar Prezydenta Miasta Lublin z okazji Święta Niepodległości

strzelectwo

Zapraszamy uczniów do udziału w IV Mistrzostwach strzeleckich z broni pneumatycznej lubelskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  oraz burs i internatów o puchar Prezydenta Miasta Lublin z okazji Święta Niepodległości, które odbywać się będą dnia 16 listopada 2016 r. na strzelnicy pneumatycznej naszej bursy przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7 w Lublinie. Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Pisemne zgłoszenie udziału, zgodne z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ prosimy kierować: tel/fax: 81 533 05 30 lub pocztą elektroniczną e-mail: do dnia 9 LISTOPADA 2016r.

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk objął honorowym patronatem IV Mistrzostwa strzeleckie z broni pneumatycznej lubelskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  oraz burs i internatów o puchar Prezydenta Miasta Lublin z okazji Święta Niepodległości