INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu 31.08.2021

od godziny 14.00 – 20.00 dla wychowanków z grup I – V przy ul. Popiełuszki 7

od godziny 14.00  – 20.00 dla wychowanków z grupy VI przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy

W dniu 01.09.2020 przyjęcia odbędą się w godzinach 8.00 – 10.00

Osoby przyjęte i kontynuujące zamieszkanie w bursie, które nie zgłoszą się do godziny 10.00 w dniu 01.09.2021 zostaną skreślone z listy przyjętych wychowanków.

Do zakwaterowania wychowanków nowoprzyjętych niezbędna jest obecność rodziców.

Przy przyjęciu każdy wychowanek powinien posiadać:

– wydrukowane, wypełnione i podpisane przez rodziców załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 z Procedury dotyczącej działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  Procedura dotycząca Covid – 19

– dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

– zdjęcie

– przybory toaletowe

– obuwie miękkie, klapki pod prysznic (koniecznie)

Pościel i koce zapewnia placówka.

Wchodząc na teren bursy bardzo prosimy o zastosowanie się do reżimu sanitarnego tj. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.