Informacje dotyczące zakwaterowania w bursie w roku szkolnym 2020/2021

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu 31.08.2020

od godziny 12.00 – 16.00 dla wychowanków kontynuujących zamieszkanie w bursie

od godziny 16.00 – 19.00 dla wychowanków nowoprzyjętych do bursy, w tym wychowanków z Bursy Szkolnej Nr 7

od godziny 14 – 20.00 dla wychowanków z grupy VI przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy

W dniu 01.09.2020 przyjęcia odbędą się w godzinach 8.00 – 11.00

Osoby przyjęte i kontynuujące zamieszkanie w bursie, które nie zgłoszą się do godziny 11.00 w dniu 01.09.2020 zostaną skreślone z listy przyjętych wychowanków.

Do zakwaterowania wychowanków nowoprzyjętych niezbędna jest obecność rodziców.

Przy przyjęciu każdy wychowanek powinien posiadać:

– wydrukowane, wypełnione i podpisane przez rodziców załączniki:  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 z Procedury dotyczącej działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

– dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

– zdjęcie

– przybory toaletowe

– obuwie miękkie, klapki pod prysznic (koniecznie)

Pościel i koce zapewnia placówka.

 

Wchodząc na teren bursy bardzo prosimy o zastosowanie się do reżimu sanitarnego tj. zasłanianie ust i nosa.