Informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie oraz terminów składania deklaracji kontynuowania zamieszkania w bursie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie !

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące rekrutacji do bursy chciałabym poinformować, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Zmianie ulegają terminy postępowania rekrutacyjnego a także terminy składania dokumentów. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zaraz po ogłoszeniu nowych terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na naszej stronie internetowej pojawią się informacje dotyczące terminów rekrutacji do bursy, ustalone wcześniej z organem prowadzącym. Wraz z ogłoszeniem terminów rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 1 zostaną także ustalone terminy składania deklaracji kontynuowania zamieszkania w bursie.

Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej naszej bursy.

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie
Grażyna Piotrowska