Informacja w sprawie zamieszkania w roku szkolnym 2016/17

Terminy przyjęć młodzieży do bursy:

31.08.2016 r. – w godz. 1400-2000  oraz przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w godz. 1400 – 2000

01.09.2016 r. – w godz. 800-1000

W przypadku nie zgłoszenia się do bursy do dnia 01.09.2016 r. do godz. 1000 kandydat będzie skreślony z listy wychowanków przyjętych do bursy a przyjmowani będą kolejni kandydaci .

 

Wychowankowie powinni posiadać:

  1. Przybory toaletowe
  2. Obuwie miękkie, klapki pod prysznic
  3. Zdjęcie
  4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  5. Dowód wpłaty za wyżywienie za miesiąc wrzesień 2016 r. oraz za czesne:
  • Popiełuszki 7 – czesne 70 zł/miesiąc, wyżywienie 10 zł/dzień
  • Spółdzielczości Pracy 65 – czesne 70 zł/miesiąc, wyżywienie 11,5 zł/dzień