Informacja dotycząca zwrotów nadpłaty za bursę

Drodzy rodzice/wychowankowie

Rodzicom/ pełnoletnim wychowankom przysługuje możliwość zwrotu nadpłaty wynikającej z opłat za zamieszkanie w bursie.

W przypadku zwrotu należy przesłać na adres mailowy sekretariatu bursy skan lub zdjęcie wypełnionego załączonego druku.

wniosek o zwrot nadpłaty