Informacja dla osób przyjętych do zamieszkania w bursie:

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu:

  • 03.09.2017 r. w godz. 14.00 – 20.00, (w godzinach 14.00-16.00 prosimy szczególnie o przyjazd osoby nowoprzyjęte)
  • 04.09.2017 r. w godz.8.00 – 11.00.

Osoby przyjęte i kontynuujące zamieszkanie w bursie, które nie zgłoszą do godz.11.00 w dniu  04.09.2017 r. zostaną skreślone z listy przyjętych wychowanków.

Do zakwaterowania wychowanków niepełnoletnich niezbędna jest obecność rodziców.

Przy przyjęciu wychowanek winien posiadać:

  1. Dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia z pieczątką gminy potwierdzającą zameldowanie
  2. Zdjęcie
  3. Przybory toaletowe
  4. Obuwie miękkie, klapki pod prysznic (koniecznie!)
  5. Pieniądze niezbędne do wykupienia wyżywienia i czesnego (ok. 260 zł)