Informacja dla osób przyjętych do zamieszkania w bursie

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu:

  • 01.09.2019 r. w godz. 14.00 – 20.00
  • 02.09.2019 r. w godz. 8.00 – 10.00.

Osoby przyjęte i kontynuujące zamieszkanie w bursie, które nie zgłoszą do godz. 10.00 w dniu  02.09.2019 r. zostaną skreślone z listy przyjętych wychowanków.

Do zakwaterowania wychowanków niepełnoletnich niezbędna jest obecność rodziców.

Przy przyjęciu wychowanek winien posiadać:

  1. Dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  2. Zdjęcie
  3. Przybory toaletowe
  4. Obuwie miękkie, klapki pod prysznic (koniecznie!)

Uwaga: pościel, koce zapewnia placówka.

W związku z przejęciem obsługi finansowej bursy przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty nastąpi zmiana opłat za pobyt w bursie.

Wpłaty będą uiszczane wyłącznie przelewem na indywidualne konto każdego wychowanka.

Z przyczyn niezależnych od bursy numery kont będą podane po 6 września 2019 roku.

 

Czesne za m-c wrzesień – 70 zł.

Opłata za pełne wyżywienie za m-c wrzesień – 198 zł.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *