I. MIEJSKI KONKURS PATRIOTYCZNY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, BURS I INTERNATÓW MIASTA LUBLIN Z OKAZJI ROKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO „Ojczyźnie śpiewać chcemy”

Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w I. MIEJSKIM KONKURSIE PATRIOTYCZNYM SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, BURS I INTERNATÓW MIASTA LUBLIN Z OKAZJI ROKU MARSZAŁKA  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO „Ojczyźnie śpiewać chcemy”

Patronat Honorowy:  

Prezydent Miasta Lublin

Cele konkursu:

Promowanie talentów, zdolności i umiejętności muzycznych młodzieży.

Pobudzanie aktywności artystycznej.

Rozwijanie postawy patriotycznej wśród młodzieży.

Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie zainteresowań młodzieży historią Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Integracja młodzieży lubelskich szkół i placówek.

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie ul. Popiełuszki 7

Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie

Miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w świetlicy Bursy Szkolnej Nr 1 – 29.11.2017 r. (środa)

Założenia programowo-organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów miasta Lublin, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania i talenty muzyczne.
 2. Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni i grupy muzyczne reprezentujące szkoły ponadpodstawowe oraz bursy i internaty miasta Lublin.
 3. Swój talent wychowankowie mogą przedstawić w prezentacji scenicznej w różnych formach: śpiew, gra na instrumentach akustycznych.
 4. Szkoły ponadpodstawowe, bursy/internaty przedstawiają jednego lub dwóch wykonawców, bądź grupy wykonawców.
 5. Wykonawcy prezentują po 2 utwory.
 6. W przypadku dużej liczby wykonawców, organizator w uzgodnieniu z Jury może podjąć decyzję o prezentacji 1 utworu przez każdego wykonawcę.
 7. Wykonawcy występują według kolejności ustalonej przez organizatora.
 8. Organizator zapewnia warunki sceniczne: organy i sprzęt nagłaśniający, mikrofony Nagłośniony będzie tylko wokal.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do dnia 15. 11.2017 r.  na adres: Bursa Szkolna Nr 1, ul. Popiełuszki 7, 20 – 052 Lublin, tel./fax 081 53-305 – 30, e-mail:

Kryteria oceny prezentacji

Prezentacje (występy) oceniane będą przez Jury, które wyłoni laureatów konkursu. Jury oceni:

poziom artystyczny wykonywanych utworów;

ogólne wrażenie sceniczne;

oryginalność wyrazu artystycznego;

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  w dniu przebiegu konkursu, po zakończeniu obrad Jury.

Jury

 1. Występy oceniane będą  przez niezależne Jury powołane przez organizatora,
 2. W skład Jury wchodzą 3 osoby, przy czym przynajmniej jedna jest zawodowym muzykiem
 3. Jury wyłoni spośród siebie przewodniczącego/przewodniczącą.
 4. Każdy z Jurorów przedstawia swoją ocenę poszczególnych wykonawców w trakcie obrad.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z Dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (ze zmianami).
 2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie  i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i telewizji oraz innych mediach reklamujących imprezę.

Program – 29.11.2017 r. (środa)

10.00 – otwarcie konkursu.

10.1013.30 – występy uczestników.

13.30 – obrady Jury.

Około 14.00  Część artystyczna

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

 

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *