Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.

Niewiedza ludzi zdrowych dotycząca potencjału osób niepełnosprawnych jest podstawowym czynnikiem hamującym nawiązywanie bliższych relacji. Tymczasem dla prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, niezbędne są kontakty z ludźmi pełnosprawnymi.

Niepełnosprawność nie oznacza niepełnowartościowości. Co więcej, w czasach współczesnych, naznaczonych powierzchownością kontaktów i nasileniem wartości indywidualistycznych, interakcje osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie dla obu stron mogą być szansą na  złamanie odosobnienia  i wzbogacenie własnej egzystencji.

A oto krótki film, który warto obejrzeć:

Integracja – osoby z niepełnosprawnością intelektualną

https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc