DORADZTWO ZAWODOWE – CIEKAWE ZAWODY

Od dziś w ramach doradztwa zawodowego będziemy cyklicznie przedstawiać Wam ciekawe zawody, ich opisy, specyfikę pracy, umiejętności potrzebne do wykonywania danego zawodu oraz miejsca, w których dany zawód może podjąć zatrudnienie. Dziś zachęcamy do zapoznania się z zawodem Genetyk oraz Technik Programista.

 

Genetyczka

Badam genetyczny garnitur ludzi, roślin i zwierząt, opisuję geny, od których zależą cechy organizmu.

Co powinnam umieć?Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę umieć przeprowadzać analizę zmienności genetycznej w oparciu o rozkład częstości występowania genów i ich alleli, czyli odmian, w danej populacji, znać strukturę i funkcje kwasów nukleinowych, potrafić rozpoznawać ich sekwencje oraz metody inżynierii genetycznej. W mojej pracy istotna jest też znajomość zasad systematyki, czyli klasyfikacji roślin i zwierząt, a także ich chorób.

Gdzie mogę pracować? To, co robię zależy w dużej mierze od tego, gdzie pracuję. A zatrudnienie mogę znaleźć w poradniach genetyki w szpitalach, placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej, przemyśle farmaceutycznym, paszowym i chemii gospodarczej, mogę też, po skończeniu kursu pedagogicznego, pracować, jako nauczycie

 

Technik Programista

Programuję strony internetowe, aplikacje, bazy danych

Co powinienem umieć?  Potrafię analizować i interpretować założenia, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne – dotyczą takich cech oprogramowania, jak: niezawodność, współpraca z konkretnymi aplikacjami, narzędziami i środowiskami, zgodność z przepisami prawa – dla aplikacji oraz opracowywać i analizować algorytmy niezbędne do programowania baz danych, aplikacji i stron internetowych, muszę, więc dobrze znać matematykę.

Gdzie mogę pracować?  Mogę znaleźć pracę w działach IT różnych firm, w agencjach reklamowych, sklepach i serwisach komputerowych, u producentów oprogramowania komputerowego, w start-upach – możliwości jest bardzo wiele.

 

Źródło: https://mapakarier.org/