Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Od 1972 roku w Polsce obchodzimy „Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”.

To właśnie Polski Czerwony Krzyż odegrał kluczową rolę w początkach rozwoju krwiodawstwa w Polsce.
Krew jest najcenniejszym darem życia oraz dla wielu chorych szansą na szybszy powrót do zdrowia. Rejestrowanie się jako dawca krwi jest istotne szczególnie teraz, w trudnym okresie pandemii. Poza krwią możliwe jest także oddawanie osocza przez ozdrowieńców, czyli osoby, które przebyły Covid-19.

Ponadto podczas wizyty w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa , można zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku.
Krew wciąż jest niezbędna i nie do zastąpienia. Tylko w ciągu jednego roku w Polsce wykonuje się ok. 1,7 mln transfuzji krwi, które ratują życie i zdrowie ludzkie. Każdy dawca krwi jest objęty specjalną opieką. By zostać Honorowym Dawcą Krwi wystarczy raz oddać krew

Na stronie RCKiK w Lublinie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymogów, które powinien spełniać potencjalny dawca, opis przygotowania oraz przebiegu procesu oddawania krwi i lista placówek, gdzie można ją oddać.

Wszystkim krwiodawcom, ludziom dobrego serca, którzy bezinteresownie ratują zdrowie i życie chorych, składamy najserdeczniejsze podziękowania za ten wspaniały dar.