DEKLARACJA KONTYNUOWANIA POBYTU W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE w roku szkolnym 2020/2021

Deklaracja kontynuacji zamieszkania

 

Deklarację kontynuacji zamieszkania wychowankowie pełnoletni/ rodzice wychowanków niepełnoletnich składają w terminie od 8.06.2020 do 14.06.2020. Do kontynuacji zamieszkania mają prawo wychowankowie bursy, którzy mieszkali w placówce do końca roku szkolnego 2019/2020.

Deklaracje kontynuowania pobytu w placówce dostarczyć w jednej z poniższych form:

  1. Przesłać z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym skan lub zdjęcie deklaracji podpisanej przez rodziców.
  2. Przesłać z konta wychowanka pełnoletniego w dzienniku elektronicznym skan lub zdjęcie deklaracji podpisanej przez wychowanka pełnoletniego .
  3. Przesłać skan lub zdjęcie deklaracji podpisanej przez rodziców wychowanków niepełnoletnich/wychowanków pełnoletnich na adres:
  4. Osobiście dostarczyć do bursy deklarację wydrukowaną i podpisaną przez wychowanka pełnoletniego/rodzica wychowanka niepełnoletniego.

DEKLARACJA-KONTYNUOWANIA-POBYTU-W-BURSIE-SZKOLNEJ-NR-1-W-LUBLINIE