„By czas nie zaćmił i niepamięć” – 35 rocznica stanu wojennego

1 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w naszej bursie odbyła się uroczystość upamiętnienia 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – „By czas nie zaćmił i niepamięć”, na którą złożyło się kilka przedsięwzięć: Dr Marcin Dąbrowski z IPN o. w Lublinie zaprezentował wykład „Stan wojenny”, w którym nakreślił obraz polityki PRL poprzedzający stan wojenny, powstanie ruchu społecznego „Solidarność”, jako protest przeciw komunistycznemu totalitaryzmowi, reakcje reżimowej władzy w celu zdławienia „Solidarności” oraz  działania opozycji, protesty.

Młodzież wystąpiła z programem artystycznym, który był montażem poezji, pieśni odnoszących się do upamiętnianych zdarzeń, przewodnim motywem był śpiewany przez wszystkich nieformalny hymn „Solidarności – „Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Drogi do wolności w PRL”, opracowana przez sekcję bibliotekarską, ujęta w tablicach tematycznych: „Stan wojenny – ogłoszenie”, „13 grudnia 1981 Lublin Świdnik – protesty”, „Wojna na murach”, „Drugi obieg PRL”, „Życie codzienne w stanie wojennym”, „Humor stanu wojennego” oraz wystawa wydawnictw podziemnych z okresu stanu wojennego i czasu opozycji – „Bibuła”. Ekspozycja pozostanie wystawiona w bursie przez cały grudzień 2016 r., będzie również udostępniona innym placówkom.