Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie zaprasza na VI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY na plakat promujący czytelnictwo „Czytanie polecam” dla placówek oświatowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2017/2018

Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie zaprasza do udziału w VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM na plakat promujący czytelnictwo „Czytanie polecam” dla placówek oświatowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2017/2018

Organizator:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie

 Cele:

– włączenie się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa

– upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

– uświadomienie znaczenia czytania dla rozwoju intelektu i osobowości człowieka

– uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne, rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży

– promocja szczególnie uzdolnionych autorów

Uczestnicy:

– młodzież z placówek oświatowych województwa lubelskiego w wieku powyżej 15 lat

– każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę

– autorem jednego plakatu mogą być pojedyncze osoby oraz zespoły dwuosobowe

Technika i forma prac:

– warunkiem uczestnictwa jest utworzenie plakatu z zachowaniem specyfiki tej formy artystycznej

– prace powinny być oznaczone tytułem – hasłem promującym czytelnictwo (innym niż tytuł konkursu), w ocenie pracy uwzględniana będzie niepowtarzalność, pomysłowość hasła

– prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, fotografia, grafika komputerowa, itp.), można też łączyć ze sobą różnorodne techniki

– prace – plakaty powinny zostać wykonane w formacie A2

– prace wykonane technikami fotograficzną oraz komputerową, ze względu na wysokie koszty wydruku, mogą mieć format A3

– prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób:

imię i nazwisko autora

wiek uczestnika, klasa i nazwa szkoły oraz placówki kierującej pracę do konkursu

imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu kontaktowego

Podkreślamy, że w tegorocznej edycji mile widziane będą prace wykonane technikami komputerowymi (np. grafika komputerowa), stworzymy w ten sposób możliwość promowania czytelnictwa poprzez komputer, co da sposobność rehabilitacji komputerowi, jako że to on przyczynił się w znaczącym stopniu do upadku książki. Plakaty wykonane grafiką komputerową, zamieszczone w internecie, będą miały możliwość szerokiego kolportażu.

 Termin i miejsce złożenia prac:

prace należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2018 r. na adres:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie

ul. Popiełuszki 7

20-052 Lublin

tel. 81 533-05-30

e-mail:

W pracach przesyłanych drogą pocztową data stempla pocztowego nie może przekroczyć terminu 10 kwietnia 2018 r. Prace złożone po w/w terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Prawa autorskie:

Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora. Mogą one być nieodpłatnie wykorzystywane w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu, jego uczestników oraz idei czytelnictwa.

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematyką konkursu

– oryginalne ujęcie tematu

– inwencja twórcza

– estetyka pracy

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (kwiecień 2018 r.). Terminem rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród i wernisażu wystawy prac planowany jest 26 kwietnia 2018 r.

Werdykt jury oraz wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Efektem konkursu będzie wystawa zorganizowana w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 Organizator

Pliki do pobrania:

regulamin czytanie polecam 2018

karta udziału czytanie polecam 2018

 

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *