Bursa czyta Miłosza – wieczór poezji

1 grudnia 2015 r. w godzinach wieczornych, w nastrojowej atmosferze i w blasku świec odbył się kolejny wieczór poezji w bursie, którego inicjatorem była sekcja bibiotekarska bursy. Tym razem zebrani mieli okazję poznać i posłuchać utworów Czesława Miłosza Mottem przewodnim wieczoru był cytat z wypowiedzi poety „Bo więcej waży jedna dobra strofa, niż ciężar wielu pospolitych stronic”. Wychowawczyni – bibliotekarz przypomniała o 35 rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez poetę, która to była przyczyną spotkania, krótko scharakteryzowała poezję Miłosza, zwracając uwagę na jej różnorodność tematyczną, stylistyczną, kompozycyjną.

Uczestnicy spotkania sami wybierali wiersze autora, a po krótkim przygotowaniu się, dokonywali ich prezentacji. Osoby prezentujące wiersze, po ich odczytaniu, krótko charakteryzowali myśli przewodnie utworów. A charakterystyki owe nieraz zaskakiwały celnością, wnikliwością i dojrzałością. Młodzież oceniła uniwersalizm poezji Czesława Miłosza, jej  przesłanie w obronę wartości humanistycznych, ogólnoludzkich. Pełne mądrej refleksji utwory dopełniała muzyka Fryderyka Chopina i blask świec, stanowiąc piękne tło tego poetyckiego wieczoru.