ALTRIUZm W CZASIE EPIDEMII

Co to jest altruizm? Czy w sytuacji zagrożenia życia, w dzisiejszych czasach, gdzie dla większości liczy się własne „ja” są jeszcze ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi…

Definicja altruizmu brzmi następująco: to postępowanie, którego celem jest niesienie pomocy innym, bezinteresowna gotowość do poświęceń. Altruista to osoba, która za swoje działanie na rzecz innych nie oczekuje uwagi i poklasku. Miło się nam pochwalić, że mamy w gronie swoich wychowanków taką osobę. Chłopaka, który dopiero co stanął u progu dojrzałości, a jest na tyle odpowiedzialny i dojrzały, że bez wahania, narażając własne zdrowie zdecydował się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, mając przed sobą maturę, strach przed tym co będzie nie siedzieć w domu i czekać na to co przyjdzie tylko ruszył na pomocy innym.

W ramach działań podejmowanych przez Wojsko Obrony Terytorialnej Grzegorz wychowanek naszej bursy od samego początku trwania stanu zagrożenia epidemicznego włączył się aktywnie w pomoc drugiemu człowiekowi. Realizuje wszelkie przydzielane mu zadania. Głównym jego celem i zadaniem było i jest docieranie do osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy w wykonywaniu chociażby zakupów. Dostarcza on im żywność- głównie suchy prowiant, a także środki higieniczne. Ponadto zaangażował się w działania mające usprawnić powrót Polaków z zagranicy w czasie trwania pandemii. Jego zadaniem był między innymi pomiar temperatury i obserwacja stanu zdrowia osób powracających z krajów objętych epidemią. Z kolei w ostatnich dniach jego zadanie polegało głównie na dostarczaniu do szpitali brakującego sprzętu i uzupełnianie w niezbędne artykuły higieniczno-sanitarne. Jego postawa altruizmu i bezinteresownej gotowości niesienia pomocy w tak trudnych dla każdego z nas chwilach zasługuje na podziw i ogromny szacunek. Dziękujemy Grzesiu!