Próbna ewakuacja

We wtorek 27.10.2015 r. w naszej bursie rozległy się nagle głośne sygnały dźwiękowe. To alarm wzywający nas do opuszczenia budynku. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek. Nie było paniki, wszystko odbyło się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na szczęcie to tylko ćwiczenia… Celem było oswojenie z sytuacją zagrożenia, ale również kształtowanie…

Wybory do Samorządu Bursy

28 października 2015 r. społeczność Bursy Szkolnej nr 1 wybrała swoich przedstawicieli. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w której kandydaci przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Z pośród wielu kandydatów w wyniku demokratycznych wyborów do Rady Samorządu dołączyli: Damian Żelazny uzyskał 94 głosy Piotr Ciszewski uzyskał 66 głosów Natalia Kamińska…

Nasza bursa w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej 2015

28.10.2015 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie odbywały się przesłuchania recytatorskie, w których uczestniczyła nasza bursa. Były to eliminacje recytatorskie w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza 2015” im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Lublinie. Bursę godnie reprezentowała nasza wychowanka – Anita…

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Zwierząt

Październik jest ważny zarówno dla domowych pupili jak i zwierząt hodowlanych – to miesiąc dobroci dla nich. Z tej okazji gościliśmy w naszej placówce przedstawicieli Straży Ochrony Zwierząt. Pan inspektor Zdzisław Małysz przypomniał nam jak powinniśmy traktować zwierzaki – szanując ich naturalne potrzeby, bo są to istoty żywe, zdolne do odczuwania zarówno fizycznego bólu, ale…

Projekt „Dopalacze – kradną życie”

27 października br. w naszej bursie gościliśmy przedstawiciela MONARU- Pana Leszka Iwaniaka, który w ramach projektu „Dopalacze – kradną życie” podzielił się z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym skutków uzależnień. Jako wieloletni praktyk zajmujący się terapią osób uzależnionych zobrazował psychologiczne podstawy uzależnień, ich konsekwencje prawne, zdrowotne i społeczne. Uświadomił jak działają substancje uzależniające…

19.10.2015 r. bursa czyta poezję Jana Pawła II – konkurs recytatorski „Poezja, to piękna pani”

19 listopada 2015 r. o godz. 20:00 z inicjatywy sekcji bibliotekarskiej, po raz kolejny w Sali Złotej bursy, odbyło się spotkanie z poezją – „Poezja, to piękna pani”. Był to konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II, któremu poświęcony jest rok 2015. Opiekę nad uczestnikami, przygotowaniem konkursu zajmowały się panie Urszula Przybylska i Anna Rzepniewska. Konkurs,…

Dzień Edukacji Narodowej

Obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Rada Samorządu Bursy pod opieką Pani Anety Pituchy i Dagmary Sochy przygotowała spotkanie, na którym wychowankowie złożyli życzenia dyrekcji i kadrze pedagogicznej. Spotkanie uświetniła część artystyczna w wykonaniu wychowanków z sekcji muzycznej pod opieką Pani Moniki Kowalskiej, którzy zaprezentowali znane utwory we własnej aranżacji. Miłą…

Z Trenerem U21 na Orliku

19.10.2015 r. nasi wychowankowie mieli okazję brać udział w treningu prowadzonym przez trenera reprezentacji Polski do lat 21 (U21) Pana Marcina Dornę. Trening został przeprowadzony na boisku „Orlik” przy Alejach Racławickich i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 18 naszych piłkarzy. Było sporo zabawy, ciekawych ćwiczeń i dużo profesjonalizmu. Na zakończenie treningu Marcin…

Lubelskie impresje. Fotografia – haiku

8 października br. wychowanki należące do sekcji fotograficznej pod opieką pani Dagmary Sochy, miały przyjemność obejrzeć trzy wystawy w Dzielnicowym Domu Kultury „Czechów” i Galerii „Pod Schodami”. Jedną z nich była wystawa zbiorowa „Lubelskie impresje. Fotografia – haiku”. Autorzy tworzyli je zgodnie z japońskimi kategoriami piękna przez co charakteryzuje ich minimum obrazu, fragmentaryczność świata, ale…