Rekrutacja na rok 2019/2020

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art. 153, ust. 5 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996 ze zm.) w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2019/2020.

 

_______________________________________________________________________________

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2019/2020: (do pobrania)

_______________________________________________________________________________

Informacje dla kandydatów do zamieszkania w Bursie:

1. Kandydat musi wejść do systemu rekrutacji elektronicznej: (System naboru elektronicznego), wypełnić wniosek i wydrukować go

2. Wniosek należy pobrać z systemu naboru elektronicznego, wydrukować i wypełnić odpowiednie załączniki

3. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy składać tylko w placówce pierwszego wyboru w odpowiednich terminach (Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2019/2020).

 

Kontynuacja zamieszkania – informacje ogólne:

Deklaracje kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane:

  • Od 15 marca 2019 r. godz. 8.00 do 5 kwietnia 2019 r. godz. 12.00

Do pobrania:

Formularze należy składać w sekretariacie Bursy.