Rekrutacja na rok 2017/2018

Informacja dla osób przyjętych do zamieszkania w bursie:

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w dniu:

  • 03.09.2017 r. w godz. 14.00 – 20.00
  • 04.09.2017 r. w godz.8.00 – 11.00.

Osoby przyjęte i kontynuujące zamieszkanie w bursie, które nie zgłoszą do godz.11.00 w dniu  04.09.2017 r. zostaną skreślone z listy przyjętych wychowanków.

Do zakwaterowania wychowanków niepełnoletnich niezbędna jest obecność rodziców.

Przy przyjęciu wychowanek winien posiadać:

  1. Dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia z pieczątką gminy potwierdzającą zameldowanie
  2. Zdjęcie
  3. Przybory toaletowe
  4. Obuwie miękkie, klapki pod prysznic (koniecznie!)
  5. Pieniądze niezbędne do wykupienia wyżywienia i czesnego (ok. 260 zł)

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art.153, ust. 5 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w uzgodnieniu z organem prowadzącym  ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2017/2018.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR 729/XXIX/2017 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki


 Informacje dla kandydatów do zamieszkania w BursieSystem naboru elektronicznego


Osoby zakwalifikowane do bursy powinny złożyć w sekretariacie bursy dwa dokumenty w terminie od 07.07.2017 r. (godz. 10.00) do 11.07.2017 r. (do godz. 14.00):

1. Oświadczenie o przyjęciu do szkoły (pobierz)
2. Potwierdzenie woli zamieszkania (pobierz)

Kontynuacja zamieszkania – informacje ogólne

Deklaracje kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane:

  • od 7 czerwca 2017 r. od godziny 8:00 do dnia 13 czerwca 2017 r. do godziny 14:00.

Formularze należy składać w sekretariacie Bursy.

Deklaracja kontynuowania pobytu w placówce w 2017-18 (do pobrania .pdf)

Deklaracja kontynuowania pobytu w placówce w 2017-18 (do pobrania .doc)

Zasady kontynuacji zamieszkania w Bursie Szkolnej nr1 2017-2018