Dyrektor

Grażyna Piotrowska

Wicedyrektor

Andrzej Mazurek

Wychowawcy

Wiesław Bodo

Katarzyna Daniło-Choroś (urlop)

Krzysztof Iwanicki

Katarzyna Kot

Monika Kowalska

Iwona Kusik

Marzena Mitura

Jagoda Podkalicka-Galant

Justyna Oleszkiewicz

Urszula Przybylska

Teresa Rzepniewska

Artur Sobczak

Aneta Waleniak