Dyrektor – Grażyna Piotrowska

Wicedyrektor – Andrzej Mazurek

Doradca metodyczny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  – Wiesław Bodo,

Wychowawcy – Katarzyna Daniło-Choroś,  Tomasz Gąsior, Krzysztof Iwanicki,  Monika Kowalska, Iwona Kusik, Łukasz Lis, Jagoda Podkalicka-Galant, Urszula Przybylska, Teresa Rzepniewska, Artur Sobczak,  Aneta Waleniak