#SzkołaPamięta – Cmentarz przy ul. Lipowej

Cmentarz przy ul. Lipowej ma wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter. Na lubelskiej nekropolii spoczywają ludzie zasłużeni dla miasta czy kraju. Przez lata, za życia świecili przykładem, sławili region oraz brali ważny udział w historii Lublina i Lubelszczyzny.

Kontynuując działania w ramach Akcji #Szkołapamieta przedstawiciele Samorządu Bursy Szkolnej nr 1 pod opieką wychowawczyni Pani Anety Waleniak w piątek 4.11.2020 udali się na cmentarz w celu uczczenia pamięci sławnych Lublinian. Młodzież odwiedziła wiele grobów i zapaliła na nich symboliczny znicz, między innymi: Kazimierza Antoniego Tumidajskiego – pułkownika Piechoty Wojska Polskiego, komendanta Okręgu Lublin Armii Krajowej, kawalera Krzyża Srebrnego i Krzyża Złotego Orderu Wojennego Virtuti Militari; Hieronima Kazimierza Dekutowskiego – majora Polskich Sił Zbrojnych, cichociemny, dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Edwarda Wojtasa-polskiego polityka i samorządowca, w latach 2002-2003 i 2005-2006 marszałka województwa lubelskiego, od 2007-2010 posła na Sejm VI kadencji. Wychowankowie Bursy Szkolnej nr 1 nie zapomnieli również o odszukaniu miejsca pochówku dwóch znaczących postaci, którzy swoją działalnością zasłużyli się dla Lublina: Henryka Raabego-założyciela i pierwszego Rektora UMCS, a także Idziego Radziszewskiego -założyciela i pierwszego Rektora KUL.

Młodzież odwiedziła również symboliczną mogiłę Katyńską, która upamiętnia śmierć dwustu osiemdziesięciu jeden Ofiar Katynia, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. – jeńców obozu Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk oraz aresztantów osadzonych w licznych więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi, a także mogiłę ofiar zamordowanych na Wołyniu w czasie czystek etnicznych, które sięgnęły swego apogeum w 1943 r. Na zakończenie wyprawy po cmentarzu przy ul. Lipowej młodzież uczciła pamięć Romualda Lipko – znanego lubelskiego kompozytora, byłego członka lubelskiej, muzycznej formacji Budka Suflera.