Kultura osobista jest zespołem norm, które służą ułatwieniu współżycia z innymi członkami społeczeństwa. Nie są to sztywne zasady, których należy nauczyć się na pamięć – kultura osobista to raczej pewne umiejętności społeczne, które w wielu sytuacjach ułatwiają życie. Znajomość zasad dobrego wychowania zwiększa pewność siebie i ułatwia wchodzenie w relacje z innymi ludźmi. W związku z tym Rada Samorządu Bursy przypomina wszystkim wychowankom w trakcie trwania nauki zdalnej o przestrzeganiu dobrych manier w relacjach z wychowawcami, nauczycielami i rówieśnikami.

KATALOG DOBREGO ZACHOWANIA

 1. Używaj magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego!
 2. Nie spuszczaj głowy, gdy mijasz wychowawcę czy innego pracownika bursy na korytarzu! – Dzień dobry i Do widzenia to nie są trudne słowa!
 3. Okazuj szacunek nauczycielom – wychowawcom i wszystkim innym pracownikom bursy – leżenie na tapczanie podczas rozmowy z wychowawcą nie jest fajne!!!
 4. Rozmawiając z wychowawcą nie żuj gumy, nie jedź cukierków czy czegokolwiek  innego i wyjmij ręce z kieszeni!
 5. Wchodząc do bursy przepuść osoby starsze!
 6. Nie zaśmiecaj języka wulgaryzmami!
 7. Przepraszaj za swoje niewłaściwe zachowanie!
 8. Niepytany – nie mów; zapytany – odpowiedz grzecznie!
 9. Bądź koleżeński- pomagaj, pożyczaj, wspieraj!
 10. Bądź miły, serdeczny i wyrozumiały wobec kolegów!
 11. Traktuj innych tak jak sam chciałbyś być traktowany!
 12. Nie wyśmiewaj się z innych, licz się z ich uczuciami!
 13. Papierki i ogryzki wrzucaj do kosza – bursa to nie śmietnik!
 14. Dbaj o mienie bursy – to wszystko jest dla nas!