KOMUNIKAT DYREKTORA BURSY SZKOLNEJ NR 1

Komunikat

Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie

z dnia 9 października 2020 r. dotyczący zawieszenia zajęć.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.)

zawieszam zajęcia w placówce

w okresie od 10 października 2020r. do dnia 16 października 2020r.

Zawieszenie zajęć następuje za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

Zainteresowana młodzież ma możliwość zabrania z bursy niezbędnych rzeczy.

Administracja Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Popiełuszki 7 czynna:
pn – pt w godzinach 7.00 – 15.00
tel. 81 – 533 -05 – 30

Dyżur w Bursie Szkolnej Nr 1 przy ul. Popiełuszki 7:
pn. 15.00 – 21.00
wt. 15.00 – 21.00
śr. 15.00 – 20.00
czw.15.00 – 20.00
tel. dla wychowanków bursy: 608-051-265

Dyżur w Bursie Szkolnej Nr 1 przy ulicy Al. Spółdzielczości Pracy 65:
pn. 10.00 – 16.00
wt. 11.00 – 17.00
śr. 12.00 – 18.00
czw.17.00 – 21.00
tel. dla wychowanków 694 – 880 – 886

Grażyna Piotrowska

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie