2019 rokiem Unii lubelskiej


2019 – Rok Unii Lubelskiej

450 lecie Unii Lubelskiej to dla Polski, a szczególnie dla Lublina – zdarzenie niezwykle doniosłe. Pamięć o tej rocznicy znalazła wyraz w Uchwale Sejmu RP, a także odzwierciedlenie w naszych działaniach.

Sekcja plastyczno-dekoratorska wykonała dużą tablicę pamiątkowo-edukacyjną, na której będą również monitorowane oferty i aktualności z obchodów rocznicy.