2 KWIETNIA – ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

„Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Jan Paweł II

2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II „odszedł do domu Ojca”.

Każda rocznica jego śmierci to okazja do wspólnej modlitwy i pamięci o słowach, które Papież Polak zostawił nam w ciągu 27 lat swojego pontyfikatu. Jego pontyfikat wywarł szczególny wpływ na losy świata, a postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Jan Paweł II to postać niepodważalnie wyjątkowa w polskiej historii. Zwykły chłopiec, urodzony w Wadowicach 18 maja 1920 roku, dzięki odkryciu swojego powołania i aktywnym działaniom na rzecz drugiego człowieka stał się niezwykłym dorosłym, papieżem, głową państwa watykańskiego oraz wielkim autorytetem.

To już 16 lat jak nie ma Go z nami…