• Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

19.10.2015 r. bursa czyta poezję Jana Pawła II – konkurs recytatorski „Poezja, to piękna pani”

19 listopada 2015 r. o godz. 20:00 z inicjatywy sekcji bibliotekarskiej, po raz kolejny w Sali Złotej bursy, odbyło się spotkanie z poezją – „Poezja, to piękna pani”. Był to konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II, któremu poświęcony jest rok 2015. Opiekę nad uczestnikami, przygotowaniem konkursu zajmowały się panie Urszula Przybylska i Anna Rzepniewska.

Konkurs, skierowany do wychowanków naszej bursy, ogłoszono już na początku września. Zgłosiło się do niego 13 osób.

Jury w składzie:

– Andrzej Mazurek -vice dyrektor BS Nr 1 w Lublinie

– Urszula Przybylska: nauczyciel – wychowawca BS Nr 1 w Lublinie

– Teresa Rzepniewska: nauczyciel-bibliotekarz BS Nr 1 w Lublinie

– Karol Furman: wychowanek naszej bursy

oceniało uczestników według następujących kryteriów, zawartych w ofercie i regulaminie konkursu: interpretacja utworów i dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu uroczyście ogłoszono w dniu po zakończeniu wystąpień. Oto nasi nagrodzeni wychowankowie:

I miejsce: Anita Paluch gr.III

II miejsce: Sylwia Baran gr.I

III miejsce: Kamil Kolasa gr.III

wyróżnienie: Barbara Madoń  gr.II

Na uwagę zasługuje zaangażowanie młodzieży w przedsięwzięcie. Widać było dobre przygotowanie uczestników do recytacji: wnikliwą interpretację wybranych przez nich utworów, dbałość o dykcję, dobrą autoprezentację.

Liryka Jana Pawła II – refleksyjna, często wizyjna nie należy do łatwych. Jan Paweł II – poeta (w tym wydaniu) mierzy się z ciężarem słowa, dążąc do zgłębienia tajemnic egzystencji człowieka, misterium jego związków z Bogiem.

Przygotowanie recytatorów wymagało od nich wysiłku umysłowego i duchowego, by wydobyć piękno pezji, będące miarą jej znaczenia. Również widownia musiała i uległa urokowi kontemplacji, podjęła wysiłek intelektualny zrozumienia padających słów, ich przeżywania.

Konkurs to nie była jedyna inicjatywa bursy związana z obchodami Roku św. Jana Pawła II. Wcześniej przygotowaliśmy dużą tablicę pamiątkową poświęconą postaci naszego papieża ”2015 Rok św. Jana Pawła II”