„Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”

21 lutego – w Dniu Międzynarodowego Języka Ojczystego zorganizowany został w bursie konkurs językowy „Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”, za przygotowanie którego odpowiadały P. Teresa Rzepniewska -bibliotekarka i P. Aneta Waleniak – wychowawca. Celem konkursu było kształtowanie poprawności i piękna języka polskiego,

Konkurs stwarzał możliwość sprawdzenia umiejętności językowych uczestników. Wychowankowie rozwiązywali test językowy, zawierający zadania dotyczące poprawnej polszczyzny tj. przysłów, synonimów, antonimów, związków frazeologicznych itp. Było to zadanie grupowe, test rozwiązywały po trzy osoby z każdej z grupy – łącznie 15 osób.

Po rozwiązaniu testu młodzież zapoznana została z poprawnym rozwiązaniem testu. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, a zwycięzcy drobne upominki.

Wyniki konkursu:

I miejsce –  grupa II: Joanna Czaja, Magdalena Grysza, Julia Ilnicka – uzyskały: 101 pkt.

II miejsce – grupa V: Jakub Michalak, Mariusz Mikusek, Artur Matyjasek- uzyskali: 99 pkt.

III miejsce – grupa III: Arkadiusz Gajewski, Dorota Łusiak, Natan Waszak – uzyskali: 83 pkt.

IV miejsce – grupa I: Magdalena Szymańska, Dominika Redas, Dominika Wiertel – uzyskały: 79 pkt.

 V miejsce – grupa IV: Mateusz Kłopotowski, Rafał Rokicki, Arkadiusz Szymanek – uzyskali: 68 pkt.

Gratulujemy!