18 marca – Światowy Dzień Recyklingu

Recykling – to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu aż straci swój potencjał.
Celem recyklingu jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych. Surowce wtórne przetwarza się po to, by ograniczyć eksploatację surowców pierwotnych, nieodnawialnych których ziemskie zasoby gwałtownie się kurczą.  Recycling sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić na składowisko, przekształcają się w surowce do produkcji nowych materiałów.

Ze względu na zastosowanie można wyróżnić trzy rodzaje recyklingu:

– ponowne zastosowanie – wykorzystanie odpadu w tym samym celu po niewielkiej obróbce np. butelki zwrotne,

– dalsze zastosowanie – po obróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej odpad znajduje nowe zastosowania

– ponowne użytkowanie – odzyskiwanie odpadów w celu ich ponownego wprowadzenia do produkcji

Coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że odpady nie muszą być traktowane jako bezużyteczne śmieci. Każdego roku prawie 2 miliardy ton odpadów trafia  na wysypiska śmieci. Ta ilość niestety wciąż rośnie – zwłaszcza w miastach staje się to ogromnym problemem.

Światowy Dzień Recyklingu ma za zadanie uzmysłowienie ludziom, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność.
Odpowiedzialny recykling  może ograniczyć emisję dwutlenku węgla  rocznie o ponad 700 milionów ton, a przy tym zaspokoić 40 procent światowego zapotrzebowania na surowce.