17 edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, koordynowana przez Grupę Zagranica.

Bursa Szkolna Nr 1 włączyła się do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w tym roku pod hasłem: „Równość – od słów do czynów”.

Pan Wiesław Bodo przygotował prezentację multimedialną i przeprowadził dla młodzieży  bursy zajęcia na temat edukacji globalnej, poruszając między innymi zagadnienia dotyczące obszarów, celów edukacji globalnej, współzależności, sprawiedliwego handlu, wartości

i postaw. Natomiast Panie Aneta Pitucha i P. Monika Kowalska zorganizowały i przeprowadziły konkurs wiedzy dotyczący edukacji globalnej dla naszej młodzieży. Pytania do konkursu były oparte na wiedzy, jaką młodzież zdobyła na zajęciach prowadzonych wcześniej. W konkursie wystartowało 5 grup, które liczyły po 3 wychowanków. Młodzież odpowiadała na pytania konkursowe, które zostały ocenione przez Jury, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 19. XI. 2015.

Wszyscy wychowawcy przeprowadzili w swoich grupach pogadanki  na temat Fair Trade, ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, poprawie jakości życia w krajach Globalnego Południa, zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie czy też  kształtowania krytycznego myślenia i zmiany postaw. Kilka grup przygotowało okolicznościowe gazetki tematyczne.