158 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

158 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W bieżącym roku przypada 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Było to powstanie narodowe przeciw Rosji, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku. Swoim zasięgiem objęło ono tereny Królestwa Polskiego oraz Litwy, Białorusi, jak i części Ukrainy. Powstanie trwało aż do jesieni 1864 roku. Przyczyn jego wybuchu należy upatrywać w narastającym terrorze jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Powstanie zakończyło się militarną klęską Polaków. Po upadku tego zrywu narodowego Rosjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Zniesiono wówczas autonomię Królestwa i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji. Na sile znacznie przybrał także sam proces rusyfikacji.

Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu.