15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny

Według najprostszej definicji rodzina to grupa osób, która jest ze sobą powiązana, najczęściej poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo. Według socjologów jest to także jedna z najbardziej elementarnych komórek społecznych, na których opiera się całe społeczeństwo. 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, święto to zostało ustanowione 20 września 1993 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa o trudnościach, jakimi muszą stawić czoła współczesne rodziny. To także wspaniała okazja do przypomnienia sobie, jak ważna jest rodzina i do podziękowania swoim najbliższym: rodzicom, rodzeństwu, dziadkom.

To właśnie rodzina jest kręgiem, zarówno społecznym, jak i osobistym, to w niej wychowują się i dorastają dzieci, czerpiąc z niej wyznawane w dorosłym życiu wartości, wzorce zachowań i styl życia. Bliskie, serdeczne relacje z rodziną to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy jak największej ilości czasu spędzanego z bliskimi i radości z bycia razem.