13 grudnia 2015 roku w naszej bursie odbyło się zebranie z rodzicami.

Spotkanie rozpoczęto od części artystycznej grupy PaT (Profilaktyka a Ty), która przedstawiła dwa spektakle profilaktyczne „Poczekalnia” i „Moje życie-mój wybór” opowiadające o problemach i zagrożeniach, z jakimi borykają się młodzi ludzie we współczesnym świecie.

Następnie odbyła się część szkoleniowa. Wielu rodziców wie, że korzystanie z dobrodziejstw Internetu przez ich dzieci niesie za sobą wiele zagrożeń i bez ich kontroli jest miejscem niebezpiecznym. Jeśli chodzi natomiast o szczegółowe problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi, wiedza na ten temat jest często niewystarczająca. Dlatego też w naszej placówce odbyło się szkolenie z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie, które poprowadziła pani Katarzyna Daniło, koordynator projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Rodzice zostali poinformowani o tym, na jakie niebezpieczeństwa są narażeni młodzi ludzie w cyberprzestrzeni, jakie są możliwości rozwiązywania oraz zapobiegania problemom z tym związanym oraz gdzie mogą uzyskać pomoc, zarówno psychologiczną jak i prawną.

Rodzice mieli możliwość spotkać się z wychowawcami, porozmawiać na temat sytuacji szkolnej i wychowawczej swoich dzieci.