12 IX BEATYFIKACJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – PAMIĘTAMY!

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypada wówczas 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia, a także uroczystość jego beatyfikacji 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Sekretarz generalny Episkopatu powiedział, że całe życie kard. Wyszyńskiego – jego działania i relacje z drugim człowiekiem – charakteryzowały słowa „Będziesz miłował”. Zaświadczają o tym osoby, które znały go osobiście, jak również możemy to dostrzec w jego zapiskach. I nie były to dla niego jedynie puste słowa, ale konkret, który realizował często za cenę wielkiego cierpienia. Przykładem jest czas Powstania Warszawskiego, kiedy jako „kapelan okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos spowiadał i udzielał ostatniego namaszczenia w szpitalu polowym w Laskach rannym żołnierzom zarówno polskim, jak i niemieckim”. Później, już w czasie swojej posługi prymasowskiej, modlił się za prześladowców Kościoła.

Słowa wypowiedziane przez kard. Wyszyńskiego „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” dobitnie ukazują, jak głębokie uczucia patriotyczne żywił prymas wobec Polski i narodu polskiego. Pochodził on zresztą z pokolenia, dla którego miłość Ojczyzny była czymś oczywistym. Z miłością Ojczyzny wiązała się u niego miłość narodu polskiego, miłość do każdego Polaka, o którego prawa do godnego życia, do swobodnego wyznawania wiary, do należycie wynagradzanej pracy, walczył poprzez swoje prelekcje, kazania czy rozmowy z przedstawicielami ówczesnych komunistycznych władz. Swego czasu Prymas Tysiąclecia powiedział: „Człowiek jest najważniejszą na świecie istotą, jest swego rodzaju centrum, ku któremu powinny się kierować wszystkie sprawy ziemskie”. Słowa te dowodzą, że nauka kard. Wyszyńskiego jest aktualna i wciąż inspirująca.

W tej wyjątkowej chwili warto przypomnieć najważniejsze myśli Prymasa Tysiąclecia, niech będą dla nas wszystkich cenną inspiracją w życiu codziennym:

„ŻYCIE TRZEBA PRZEŻYĆ GODNIE, BO JEST TYLKO JEDNO.”

„NIE WYSTARCZY URODZIĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM, TRZEBA JESZCZE BYĆ CZŁOWIEKIEM.”

„POTRZEBA NAM DZISIAJ WIARY, KTÓRA GÓRY PRZENOSI, MIŁOŚCI, KTÓRA WSZYSTKICH JEDNOCZY I NADZIEI, KTÓRA NIGDY NIE ZAWODZI. MOŻNA STRACIĆ WSZYSTKO, BYLE NIE TO!”

„UPRZEJME SPOJRZENIE I UŚMIECH ZNACZĄ CZĘSTO WIĘCEJ, NIŻ UDANA ROZMOWA.”

„WŁADZA IMPONUJE TYLKO MAŁYM LUDZIOM, KTÓRZY JEJ PRAGNĄ, BY NADROBIĆ SWOJĄ MAŁOŚĆ.”

„CZŁOWIEK JEST ODPOWIEDZIALNY NIE TYLKO ZA UCZUCIA, KTÓRE MA DLA INNYCH, ALE I ZA TE, KTÓRE W INNYCH BUDZI.”

„LUDZIE MÓWIĄ – CZAS TO PIENIĄDZ. JA MÓWIĘ INACZEJ – CZAS TO MIŁOŚĆ. PIENIĄDZ JEST ZNIKOMY, A MIŁOŚĆ TRWA.”

„SZTUKĄ JEST UMIERAĆ DLA OJCZYZNY, ALE NAJWIĘKSZĄ SZTUKĄ JEST DOBRZE ŻYĆ DLA NIEJ.”