Dnia 23.II. 2015 gościliśmy w naszej bursie panią psycholog Jolantę Wąsowską z KMP w Lublinie z Wydziału Prewencji Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, która przeprowadziła prelekcję pt. „Cyberprzemoc – internetowe pułapki”. Jej celem było uświadomienie i przekazanie informacji słuchaczom o działaniach niezgodnych z przepisami prawa a coraz powszechniej stosowanych przez internautów.

Na bazie przygotowanej prezentacji multimedialnej wychowankowie zapoznali się z zagrożeniami i niebezpieczeństwami płynącymi z niewłaściwego posługiwania się Internetem i technologią komputerową. Ponadto pani prelegent przytoczyła wiele przykładów z praktyki interwencji policyjnych przestępstw dokonywanych za pośrednictwem internetu i telefonii komórkowej. Szeroko omówiła także coraz powszechniejsze wśród młodzieży zjawisko stalkingu czyli złośliwego nękania i powtarzającego się nagabywania, naprzykrzania się czy prześladowania, zagrażającego bezpieczeństwu. Zwróciła także uwagę że coraz młodsi ludzie są sprawcami przestępstw internetowych i tworzą zorganizowane grupy. Podkreśliła również, że znaczna część rodziców i opiekunów niema wiedzy i świadomości, czym zajmują się ich podopieczni przy komputerze z połączeniem internetowym.

Umiejętności jakie nabyła młodzież to skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie pułapkom internetowym np.:

– Nie podawanie poufnych informacji,

– Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych,

– Przestrzeganie Internetowej etykiety – tzw. „Netykiety”,

– Pokładanie zaufania w dorosłych, co przekłada się na bezpieczne surfowanie po sieci

-Wystrzeganie się nieuczciwości polegającej na używaniu programów, przechowywaniu filmów i muzyki, elektronicznych wersji książek i używaniu ich w sposób nielegalny

– Przestrzeganie czasu jaki spędza się w Internecie