• Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

11 Listopada

Podstawą istnienia każdego narodu jest pamięć o jego przeszłości. Jednym z elementów narodowej pamięci są wiersze, pieśni, piosenki śpiewane w domach czy przy leśnych ogniskach. Uznaliśmy, że kultywowanie pamięci o przeszłości w tej właśnie formie stwarza nowym pokoleniom szanse posiadania własnego domu. Dlatego w murach naszej placówki zorganizowaliśmy wieczór patriotyczny „Gawęda o ziemi ojczystej”. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Harcerskiego Zespołu Muzycznego „Arse” mieliśmy okazję opowiedzieć o miłości do naszej Ojczyzny. Ideę wspólnego śpiewania wspierali wychowawcy wraz z młodzieżą z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz przedstawiciele z Ligii Obrony Kraju a także goście z Rady Dzielnicy Wieniawa. Serdecznie dziękujemy za wspieranie działań patriotycznych i mamy nadzieję na dalszą współpracę.